Švietimo kokybės asociacijos tikslai yra plėtoti švietimo kokybę Lietuvoje, skatinti demokratinės, teisinės ir pilietinės visuomenės plėtrą, siekti švietimo prieinamumo bei skaidrumo, atskaitomybės, lygių teisių ir galimybių švietimo srityje įtvirtinimo. 

Švietimo kokybės asociacijos uždaviniai :

  • vienyti visuomenę (mokinius, tėvus, švietimo teikėjų, švietimo valdymo ir savivaldos institucijų atstovus) švietimo kokybei gerinti, kitiems Asociacijos tikslams realizuoti;
  •  konsultuoti mokinius, tėvus, švietimo teikėjų, švietimo valdymo ir savivaldos institucijų atstovus švietimo kokybės gerinimo, švietimo prieinamumo bei skaidrumo, atskaitomybės, lygių teisių ir galimybių švietimo srityje įtvirtinimo klausimais, organizuoti ir vykdyti švietimo bendruomenių atstovų mokymus, seminarus, konferencijas, stovyklas;
  • rengti teisės aktų projektus, teikti teisinio konsultavimo paslaugas;
  • suderinus su švietimo teikėju teikti švietimo teikėjų vidinio vertinimo koordinavimo ir išorinio vertinimo paslaugas;
  • koordinuoti savo narių veiklą;
  • atstovauti narių interesams ir juos ginti.

Švietimo kokybės asociacijos įstatai:

SKA_istatai_notaro patvirtinti_2010 05 24 

Švietimo kokybės asociacijos registracijos pažymėjimas:

SKA_registrac pazymejimas_2010 05 25

Kontaktinis adresas: svietimokokybe@gmail.com