Studijų programą rasite:

 http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/fakultetai/teises_fakultetas/katedros/administracines_teises_proceso_katedra/studijos/destomu_dalyku_programos/

 Egzamino užduotis: 

Klausimo numeris Klausimas pateikiamas iš:
Pirmas klausimas 1 temos (Administracinio proceso samprata),2 temos (Norminių administracinių teisės aktų leidyba)
Antras klausimas

3 temos (Bendrasis valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas)

Trečias klausimas
4 temos (Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas),
5 temos (Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesas),
6 temos (Administracinės teisės pažeidimų bylų teisena),
7 temos (Administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimas),
8 temos (Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas)
Ketvirtas klausimas

9 temos (Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas),

10 temos (Teismo (teisėjo) vaidmuo, užtikrinant administracinių teisės aktų ir veiksmų teisėtumą, administraciniai teismai ir jų kompetencija),

11 temos (Administracinės bylos iškėlimas teisme ir pasiruošimas ją nagrinėti),

12 temos (Administracinės bylos proceso dalyviai),

13 temos (Administracinės bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos administraciniame teisme),

14 temos (Administracinis procesas antrosios instancijos administraciniame teisme),

15 temos (Nutarimo skirti administracinę nuobaudą teisėtumo patikrinimas),

16 temos (Sprendimo administracinėje byloje ir nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje vykdymas),

17 temos (Įsiteisėjusių teismų sprendimų administracinėse bylose peržiūrėjimas)

Penktas klausimas PRAKTINĖ UŽDUOTIS. (Ji atliekama atidavus dėstytojui atsakymus į 1-4 teorinius klausimus. Praktinės užduoties atlikimo metu galima naudoti teisės aktus.)Bylos pagal ATPK xxx str. x dalį procesas: stadijos, įgaliotos institucijos.

Patarimai kaip atlikti praktinę užduotį:

ADM PROCESAS_ATPK_50str_2011 01 01

 

Linkiu sėkmės!