Studijų programą rasite:

 

http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/fakultetai/teises_fakultetas/katedros/administracines_teises_proceso_katedra/studijos/destomu_dalyku_programos/

 

Egzamino užduotis: 

5 teoriniai klausimai ir praktinė užduotis.  

 

Klausimo numeris Klausimas pateikiamas iš:
Pirmas klausimas I skyriaus (Administracinė teisė – savarankiška teisės šaka) arba II skyriaus (viešojo administravimo turinys ir pagrindiniai principai)
Antras klausimas III skyriaus (ADMINISTRACINĖS TEISĖS SUBJEKTAI)
Trečias klausimas
IV skyriaus (VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FORMOS IR METODAI)
Ketvirtas klausimas

V skyriaus (VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO TEISĖTUMO UŽTIKRINIMAS)

Penktas klausimas VI skyriaus (ADMINISTRACINĖS TEISINĖS PRIEVARTOS ĮGYVENDINIMAS)
Šeštas klausimas (2 tipų) Praktinė užduotis. (Ji atliekama atidavus atsakymus į 1-5 klausimus. Atsakinėjant galima naudotis ATPK)ATPK xx str. x dalies teisės normos struktūra
Praktinė užduotis. (Ji atliekama atidavus atsakymus į 1-5 klausimus. Atsakinėjant galima naudotis ATPK)ATPK xx str. x dalies teisės pažeidimo sudėtis

 Linkiu sėkmės!