1. „Teisinių žinių taikymo ugdymo įstaigoje teoriniai ir praktiniai aspektai“

Seminaro programa: Programa_raseiniai_jurgaitis_teisiniu ziniu taikymas sviet istaigose

2. “Mokytojo teisinio subjektiškumo ypatumai” (ką vertėtų žinoti mokytojui apie savo teises ir pareigas)

Seminaro programa: Programa_jurgaitis_mokytojo teisinis statusas

Seminaro kai kurios skaidruolės: MOKYTOJO TEISINIS SUBJEKTISKUMAS_VIESINIMUI_2010 11 04

3. „Švietimo įstaigų vadovų įgaliojimai traukti asmenis administracinėn atsakomybėn” (ką turėtų žinoti teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą turintis pareigūnas)

Seminaro programa: PROGRAMA_V jurgaitis_sviet istg igaliojimai pagal ATPK

4. „Administracinė atsakomybė už rūkymą vietose, kuriose draudžiama tai daryti”

5. „Traukimo administracinėn atsakomybėn už kliudymą jaunimui mokytis ypatumai”

6. „Mokinio ir švietimo teikėjo sutartiniai santykiai, jų įforminimas mokymo sutartimi”

Seminaro programa:  Programos forma_jurgaitis_mokymo sutartis