„Teisės vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas teisinio reguliavimo veiksmingumo didinimo praktiniai aspektai turintys įtaką korupcingumo lygiui“ 2010 m. balandžio 8 d. Mykolo Romerio universiteto praktinėje – mokslinėje konferencijoje „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?

Pranešimas:  jurgaitis_MRU_teises vykdyt prof mokymo teisin reglamentav_2010 04 08

„Mokymo sutartis – priemonė teisingumo principui įtvirtinti” 2009 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus pedagoginio universiteto mokslinėje praktinėje konferencijoje Lietuvos švietimo pertvarkos 20 metų sukakčiai paminėti „Švietimo kaita 1988–2008“ 

Pranešimas: http://www.smm.lt/strategija/docs/vssi/090219/2%20sekcija/MOKYMO%20SUTARTIS_VJ_VPU_2009%2002%2020.pdf

(http://www.smm.lt/strategija/docs/vssi/090219/konferencija_XX_pamineti_090219-20.pdf)

„Konstitucinės teisės į mokslą administracinio  teisinio reguliavimo praktika”  2007 m. spalio 24 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedros mokslinėje konferencijoje „Administracinė teisė kaip konkretizuota konstitucija“. 

Pranešimas:    MRU_konferc_konst teise i moksla_1 

Brandos egzaminų užduočių turinio paslapties išsaugojimo teisinio reguliavimo problema” 2006 m. lapkričio 10-11 d Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedros tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Socialinių technologijų kūrimas administracinėje teisėje, suvienijant teisės ir kitų socialinių mokslų galimybes”

Pranešimas:  EGZ_PASLAPTIES_PROBLEMA